Pozemní stavby

Pozemní stavby jsou hlavním směrem naši nabídky. Provádíme činnost jak v soukromém tak i veřejném sektoru měst a obcí. Máme zkušenosti z výstavbou developerských projektů menšího a středního rozsahu. Jsme schopni zvládnout technicky i organizačně náročné novostavby, rekonstrukce budov, přístavby, zateplení budov či výstavbu RD. Rodinné domy provádíme do různých fází výstavby dle požadavků zákazníka. Není pro nás na obtíž zrealizovat jakýkoliv projekt i menšího rozsahu.

Inženýrské stavby, komunikace, oplocení

Provádím veškeré druhy přípojek k objektům, prodloužení inženýrských sítí, zpevněné plochy, výstavbu oplocení, opěrných stěn a zídek.

Revitalizace objektů

Provádíme komplexní dodávku  revitalizace objektu i  jejich části od zateplení střech, obvodových plášťů, výměnu otvorových prvků až po veškeré  stavební úpravy s tím spojené. Samozřejmostí je vyčíslení finančních nákladu na revitalizaci před zahájením prací. V případě zájmu klienta zajistíme kompletní servis k dosažení  dotací z programu  „Zelená  úspora“. Dbáme na dodržování technologických postupů a použití certifikovaných materiálů a systémů.