Provádím veškeré druhy přípojek k objektům, prodloužení inženýrských sítí, zpevněné plochy, výstavbu oplocení, opěrných stěn a zídek.